Ωρες  λειτουργίας ΙΕΚ : 11:30 με 19:30

 

Additional information