ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2019-20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τριμίντζιος Χρήστος, ΠΕ86

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: 

Παπαναούμ Αναστασία, ΠΕ11

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Μπαλντούμης Νικόλαος, ΠΕ82

Additional information